TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE site ”controlinsect.ro

Site-ul www.controlinsect.ro este proprietatea comercială a STANDARD MOB DESIGN SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul controlinsect.ro numit generic în continuare și „site-ul”. Email contact: office@controlinsect.ro

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

01. ACCESS

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

STANDARD MOB DESIGN SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

STANDARD MOB DESIGN SRL oferă acces liber la site-ul controlinsect.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt deținute de STANDARD MOB DESIGN SRL sau de partenerii săi. Niciun material editorial (text) de pe acest site (produs de angajați, colaboratori sau afiliați ai STANDARD MOB DESIGN SRL) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu STANDARD MOB DESIGN SRL sau partenerii săi. Această regulă se aplică și în cazul materialelor editoriale de tip video sau audio, produse de către STANDARD MOB DESIGN SRL și expuse pe site.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea STANDARD MOB DESIGN SRL sau a clienților săi.

În cazul conținutului reclamelor afișate pe site, STANDARD MOB DESIGN SRL nu își asumă responsabilitatea pentru acesta. Materialele publicitare difuzate pe site aparțin creatorilor acestora, drepturile și responsabilitatea juridică pentru acestea revenind autorilor lor. Acestea pot fi preluate și publicate, fără permisiunea STANDARD MOB DESIGN SRL, respectând legile în vigoare.

Reclamele publicate în site sunt submise pe adresele de e-mail ale STANDARD MOB DESIGN SRL de către autorii sau beneficiarii acestora, de către terți care colaborează cu aceștia sau de utilizatori. Prin urmare, există posibilitatea ca între reclamele publicate în site să se strecoare materiale ce încalcă legile în vigoare. Dacă în calitate de utilizator remarcați pe site conținut care încalcă legile în vigoare vă rugăm să ne semnalați pentru a îl putea înlătura urgent. STANDARD MOB DESIGN SRL va demara de urgență măsuri care să înlăture conținutul ilicit.

Este interzisă crearea de legături cu site-ul controlinsect.ro ale altor site-uri, sau invers, fără un acord prealabil, scris al STANDARD MOB DESIGN SRL. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al STANDARD MOB DESIGN SRL, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul controlinsect.ro ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de STANDARD MOB DESIGN SRL și își rezervă dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

STANDARD MOB DESIGN SRL sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. STANDARD MOB DESIGN SRL nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. STANDARD MOB DESIGN SRL nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de STANDARD MOB DESIGN SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internaționala în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

STANDARD MOB DESIGN SRL își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea și utilizarea acestui site dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita STANDARD MOB DESIGN SRL sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, asupra cărora STANDARD MOB DESIGN SRL deține în exclusivitate toate drepturile de autor

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua STANDARD MOB DESIGN SRL sau a rețelei STANDARD MOB DESIGN SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua STANDARD MOB DESIGN SRL care nu sunt publice, fără autorizație;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua STANDARD MOB DESIGN SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. STANDARD MOB DESIGN SRL va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

STANDARD MOB DESIGN SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

STANDARD MOB DESIGN SRL nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

STANDARD MOB DESIGN SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. STANDARD MOB DESIGN SRL se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

STANDARD MOB DESIGN SRL nu oferă nici o garanție că:

– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele;

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul controlinsect.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII​

STANDARD MOB DESIGN SRL nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă STANDARD MOB DESIGN SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site-ul controlinsect.ro;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parți asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat de controlinsect.ro, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@controlinsect.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. STANDARD MOB DESIGN SRL își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanții. STANDARD MOB DESIGN SRL nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului către STANDARD MOB DESIGN SRL pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date STANDARD MOB DESIGN SRL și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către STANDARD MOB DESIGN SRL și de partenerii săi agreați.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@controlinsect.ro, STANDARD MOB DESIGN SRL se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

STANDARD MOB DESIGN SRL se obliga sa nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și sa nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se afla intre partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

STANDARD MOB DESIGN SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

STANDARD MOB DESIGN SRL nu-și asuma niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile controlinsect.ro.

Politica site-ului controlinsect.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, STANDARD MOB DESIGN SRL își rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea STANDARD MOB DESIGN SRL, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către STANDARD MOB DESIGN SRL, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluita în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username ) și parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

controlinsect.ro folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site-ul controlinsect.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul STANDARD MOB DESIGN SRL și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

STANDARD MOB DESIGN SRL își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în aceasta pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

REGULI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea de comentarii:

Utilizarea site-ului controlinsect.ro, sau postarea de comentarii presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora:

 1. Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ura sau cu resentimente față de un alt membru al site-ului, care să conțină amenințări sau să violeze intimitatea, viața privată a cuiva sau care încalcă legea.
 2. Este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu dețin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul.
 3. Sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanț, schemele piramidale și orice alte solicitări de acest tip.
 4. Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist mesajele obscene și orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic.
 5. Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă și, în consecința, STANDARD MOB DESIGN SRL nu își asuma responsabilitatea pentru conținutul lor.
 6. STANDARD MOB DESIGN SRL nu oferă garanții pentru lipsa de acuratețe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informații prezentate. Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale STANDARD MOB DESIGN SRL.
 7. STANDARD MOB DESIGN SRL își rezerva dreptul de a șterge conținutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv. Acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ștergerea sau modificarea mesajelor instantaneu.

  Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor și își asumă eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate, cu excepția mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului.

 8. Utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de cate ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrata pentru cazul în care se va interzice accesul la site-ul controlinsect.ro (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Acesta măsură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave a acestei înțelegeri.
 9. Administratorii site-ului își rezerva dreptul de a șterge orice mesaj și de a interzice accesul la comentarii pe site-ul controlinsect.ro oricărui utilizator care nu se supune acestor condiții.

Cine suntem​

controlinsect.ro este un site aparținând STANDARD MOB DESIGN SRL.

Date personale pe care le prelucrăm

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. 

Colectam următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Detalii de facturare și plată

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs. personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

Comenzi 

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru livrarea serviciilor sau produselor comandate;
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă confirma comanda și pentru a vă informa despre stadiul comenzii dvs;
 • Număr de telefon – vă vom contacta dacă apar probleme la livrarea serviciilor sau produselor dvs;
 • Adresa de livrare – avem nevoie de aceste date pentru livrarea serviciilor sau produselor comandate;
 • Adresa de facturare – avem nevoie de aceste date pentru a vă emite factura.

Detalii de preț

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica;
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră;
 • Detalii IP & sesiune pe controlinsect.ro – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea răspunde la întrebări. 

Funcționarea site-ului controlinsect.ro

 • Adresa IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet;
 • Informații cont pe controlinsect.ro – informațiile dvs. vor fi păstrate în CRM-ul intern pentru a permite vânzătorilor noștri și site-ului să vă ofere o experiență personalizată.

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal 

Newsletter 

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste informații pentru a vă comunica într-un mod mai personal.
 • E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.

Comportament online

 • Datele dvs. personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Va rugam consultați descrierea acestor parteneri în aceasta pagină Politica Cookies.

Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei situata în Romania. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc la o locație care se afla în Romania. Datele dvs. personale pentru newsletter sunt stocate doar în CRM-ul intern.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea sunt:

Google Analytics – furnizor analiza trafic site.

Cât timp păstram datele cu caracter personal

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viată a newsletter-ului sau până când ne veți notifica expres că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Pentru comenzile și lucrările alături de controlinsect.ro, datele dvs. personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră

Dacă aveți motive să credeți ca orice date personale pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, clienții noștri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

 1. a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
 2. b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
 3. c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la office@controlinsect.ro

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail office@controlinsect.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătură cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

ANPC Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Aceasta politica se refera la cookie-urile și paginile web operate de STANDARD MOB DESIGN SRL. 

Ce sunt Cookie-urile?​

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile expertoutdoor.com pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urma sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de înregistrare

Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni Family Mode, funcții de safe search).

Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa caă nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automata după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicita browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura și responsabila, bazata pe cookies:

Datorita flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă, cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații anti spyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos.

Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu updatat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua masurile necesare de securitate astfel încât sa puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browser-ul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookie-urile, nu veți putea lăsa comentarii.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului dumneavoastră.

Pentru a înțelege aceste setări puteți folosi opțiunea “Ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul YourOnlineChoices.